İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri -
Adres : Pervari Devlet Hastanesi Arkası

Tel:      
0507 596 25 52

E-mail : pervariasm@pervariasm.com